Liên Hệ Với Chúng Tôi
Sai Gon: Traditional Vietnamese Roast
Dak Lak: French Roast Robusta
Kon Tum: Direct Trade Espresso Roast
Da Sar: 100% Arabica var. Typica
Da Lat: 100% Arabica var. Bourbon

Địa chỉ: 14A Street 22, Linh Dong Ward, Thu Duc  District, HCMC, Vietnam

 Số điện thoại: +84 (0) 28 6683 53 00

E-mail: contact@alambe.co m

Theo dõi chúng tôi trên:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram