THÔNG TIN HỢP PHÁP

Chào mừng bạn đến với Alambé!

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của Alambé, được đặt tại www.alambe.com.​

Bằng cách truy cập trang web, chúng tôi tin rằng bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Ngưng sử dụng trang web Alambé nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện được nêu trên.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Công bố về quyền riêng tư, Thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: "Client", "You" và "Your" đề cập đến bạn - người đã đăng nhập trên trang web này, phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Công ty. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" và "Us", đề cập đến Alambé. "Party", "Parties", hoặc "Us", đề cập đến Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các Điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp thuận và xem xét thanh toán là cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của họ. Bất kỳ việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác trong số ít, số nhiều, viết hoa / anh ấy / hoặc cô ấy, được coi là có thể thay thế cho nhau và được đề cập đến như nhau.

 

Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookie bằng cách truy cập Alambé và bạn đã đồng ý sử dụng Cookie theo thỏa thuận với Chính sách bảo mật của Alambé.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng Cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để cho phép chức năng của một số khu vực nhất định, giúp mọi người truy cập trang web dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng Cookie.

 

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Alambé hoặc người cấp phép có quyền sở hữu thông tin đối với tất cả các tài liệu trên Alambé. Tất cả các quyền sở hữu thông tin được bảo lưu. Bạn có thể truy cập điều lệ này từ Alambé cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình và phải tuân theo các hạn chế được đặt ra trong Điều khoản và Điều kiện sau:

Không được phép:

• Tái xuất bản tài liệu từ Alambé

• Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ Alambé

• Tái sản xuất, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ Alambé.

• Phân phối lại nội dung từ Alambé.

 

Liên kết đến nội dung của chúng tôi

 

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

•   Cơ quan chính phủ.

•   Công cụ tìm kiếm.

•   Tổ chức tin tức.

•   Nhà cung cấp thư mục trực tuyến có thể liên kết đến trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ liên kết đến trang web của các doanh nghiệp khác.

• Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các báo cáo hoặc thông tin trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với bối cảnh của trang web bên liên kết.

 

Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

• Nguồn thông tin người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp thường được biết đến.

• Các trang cộng đồng dot.com.

• Các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện.

• Nhà phân phối thư mục trực tuyến.

• Cổng internet.

• Công ty kế toán, luật và tư vấn.

• Các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi chắc chắn rằng: (a) liên kết sẽ không khiến chúng tôi gặp bất lợi cho chính mình hoặc cho các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ việc hiển thị liên kết bù cho sự vắng mặt của Alambé; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin chung.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với bối cảnh của trang web bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê phía trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến Alambé. Vui lòng điền đầy đủ tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách các URL mà bạn dự định liên kết đến trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết.

Các tổ chức được chấp thuận có thể liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

• Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi.

• Bằng cách sử dụng bộ định vị dữ liệu thống nhất được liên kết đến.

• Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi, liên kết với điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được sử dụng logo của Alambé hoặc thiết kế riêng để liên kết mà không thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

 

iFrames

 

Nếu không có sự chấp thuận và cho phép bằng văn bản, bạn không thể tạo các khung xung quanh trang web của chúng tôi mà thay đổi theo bất kỳ cách nào, trình bày trực quan hoặc sự xuất hiện của trang web của chúng tôi.

 

Chịu trách nhiệm nội dung

 

Các hình ảnh và văn bản được sử dụng để mô tả các sản phẩm Alambé không cần hợp đồng, hoàn toàn là thông tin. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác trong hình ảnh hoặc văn bản xuất hiện trên trang web của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, Alambé hoặc các chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào (ngay cả khi chúng tôi biết hoặc có thể biết được thiệt hại đó), có khả năng phát sinh liên quan đến các sản phẩm của mình, sử dụng, bán hoặc trên trang web này.

 

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách bảo mật

 

Bảo lưu quyền​

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của chúng tôi. Bạn phải chấp nhận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện liên kết này.

 

Xóa các liên kết khỏi trang web

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu để xóa liên kết nhưng chúng tôi không bắt buộc hoặc phải trả lời trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó, chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật ngay.

 

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu chính xác thực tiễn của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý.

Chính sách của Alambé là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, http://www.alambe.com, bất kỳ trang web nào khác do chúng tôi hoặc các mạng xã hội do bên thứ ba điều hành - như Facebook, Instagram hoặc LinkedIn - hoặc bất kỳ sự kiện ngoại tuyến nào được tổ chức bởi Alambé.

Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi chúng tôi thực sự cần để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi thu thập bằng các phương tiện công bằng và hợp pháp, với kiến thức và sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi thu thập và làm thế nào để sử dụng.

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin được thu thập miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu. Dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ bảo vệ trong phạm vi có thể chấp nhận được để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân công khai với bên thứ ba, trừ khi pháp luật yêu cầu.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web bên ngoài không được điều hành bởi chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và thực tiễn của các trang web này và không thể chấp nhận trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với các chính sách bảo mật tương ứng của họ.

Bạn có quyền từ chối yêu cầu của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, và bạn nên hiểu rằng chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho bạn dịch vụ như mong muốn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là chấp nhận thực tiễn về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Chính sách vận chuyển

 

Bằng cách đặt hàng thông qua trang web Alambé, bạn sẽ phải đồng ý với các điều khoản bên dưới.

Chính sách được cung cấp để đảm bảo cả hai bên nhận thức và đồng ý với sự sắp xếp này nhằm bảo vệ lẫn nhau và đặt kỳ vọng vào dịch vụ của chúng tôi. Chi phí vận chuyển được tính trong quá trình thanh toán dựa trên trọng lượng, kích thước và điểm đến của các mặt hàng theo thứ tự. Thanh toán cho vận chuyển sẽ song song với việc mua sản phẩm.

Alambé sẽ vui vẻ chấp nhận đổi trả sản phẩm do thay đổi ý định miễn là chúng tôi nhận được yêu cầu đổi trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được hàng và được trả lại cho chúng tôi trong bao bì gốc, chưa qua sử dụng và còn nguyên vẹn. Vận chuyển lại sẽ được thanh toán bởi Alambé miễn là bạn gửi cho chúng tôi hình ảnh hóa đơn của bạn và cho chúng tôi biết chất lượng mà bạn muốn thay đổi. Alambé sẽ không chấp nhận trả lại sản phẩm.

Đơn đặt hàng trước 11 giờ sáng sẽ được gửi cùng ngày, nếu không, sẽ giao vào ngày làm việc tiếp theo. Nơi sản xuất của chúng tôi hoạt động vào Thứ Hai - Thứ Sáu trong giờ làm việc hành chính, trừ các ngày lễ kho sẽ đóng cửa. Trong các trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo sự trễ đơn hàng sẽ được giữ ở mức tối thiểu.

Để yêu cầu thay đổi địa chỉ giao hàng, chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào trước khi đơn hàng được gửi đi. Nếu thời gian giao hàng đã vượt quá thời gian dự báo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra.

Khi gửi đi, khách hàng sẽ nhận được email có ETA gần đúng. Nếu bạn thấy một bưu kiện bị hư hỏng, nếu có thể, vui lòng từ chối bưu kiện từ người chuyển phát nhanh và liên lạc với dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Nếu bưu kiện đã được giao mà không có bạn nhận hàng, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để biết các bước tiếp theo.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được bao gồm thuế VAT.

Nếu bạn đổi ý trước khi nhận đơn đặt hàng, chúng tôi có thể chấp nhận hủy bất cứ lúc nào khi đơn hàng chưa được gửi đi.

Đối với tất cả các yêu cầu dịch vụ khách hàng, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại contact@alambe.com

 

Địa chỉ: 14A Street 22, Linh Dong Ward, Thu Duc  District, HCMC, Vietnam

 Số điện thoại: +84 (0) 28 6683 53 00

E-mail: contact@alambe.co m

Theo dõi chúng tôi trên:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram