SẢN PHẨM

PHỐI TRỘN

VÙNG NGUYÊN LIỆU

CÀ PHÊ ARABICA ĐẶC SẢN

CÀ PHÊ TÚI LỌC

CÀ PHÊ VIÊN NÉN

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Địa chỉ: 14A Street 22, Linh Dong Ward, Thu Duc  District, HCMC, Vietnam

 Số điện thoại: +84 (0) 28 6683 53 00

E-mail: contact@alambe.co m

Theo dõi chúng tôi trên:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram