1/1

Phin Cà Phê Alambé

Bộ lọc cà phê inox Việt Nam rất riêng của chúng tôi.

Thứ gần như quan trọng như cà phê là bộ lọc Phin.

Thép Không Gỉ

Thật dễ dàng để mua một bộ lọc cà phê bằng nhôm ở bất kỳ thị trường nào, nhưng nếu có thể, bạn nên cố gắng tìm một bộ Phin pha cà phê bằng thép không gỉ.

Một mặt, Phin bằng thép không gỉ lại không được phân phối nhiều.

Mặt khác, chúng được đề xuất vì giữ nhiệt tốt và cân bằng cà phê hơn.

Địa chỉ: 14A Street 22, Linh Dong Ward, Thu Duc  District, HCMC, Vietnam

 Số điện thoại: +84 (0) 28 6683 53 00

E-mail: contact@alambe.co m

Theo dõi chúng tôi trên:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram